TC Orzeł

Walne zebranie członków TC Orzeł Spytkowice

 

W dniu 18 lutego /sobota/2023r. o godzinie 18:00 (drugi termin o godz. 18:15) w sali Gminnego Centrum Kultury w   Spytkowicach/, odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Członków TC Orzeł Spytkowice.

Porządek zgromadzenia.

 1. Otwarcie zebrania – przywitanie przez Prezesa.

2. Stwierdzenie ważności walnego Zebrania

3. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Sprawozdania za 2022r.:

-    z działalności Zarządu TC Orzeł - Prezes

-    z działalności finansowej - Skarbnik,

-    z działalności sportowej - Wiceprezes,

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TC Orzeł – Przewodniczący.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi – na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 9. Wolne wnioski.

 10. Podjęcie uchwał.

 11. Zakończenie zebrania.

Partnerzy