TC Orzeł

Regulamin Rajd rowerowy Giewont-Hel 2019

REGULAMIN

XI Rajdu rowerowego Giewont - Hel 2019”

 1. Cel imprezy:

Pokonanie rowerem trasy Zakopane-Hel przez uczestników rajdu.                                                                                                                   Krzewienie kultury fizycznej i turystyki.                                                                                                                                                         Propagowanie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia oraz popularyzacja jazdy na rowerze.                                         Aktywne zagospodarowanie wolnego czasu (urlopu).                                                                                                                                    Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i szerzenia świadomości ekologicznej.          Udostępnienie chętnym możliwości odwiedzania miejsc kultu religijnego, poznawania historycznych zabytków swego kraju .

 1. Organizatorzy:                                                                                                                                                                                                    Organizatorem głównym Rajdu Rowerowego jest:                                                                                                                             Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice,                                                                                                                                                             34-745 Spytkowice 26 , e-mail: info@tcorzel.pl,   tel.501509244                                                                               Współorganizatorem Rajdu Rowerowego jest Związek Podhalan                                                                                                     34-400 Nowy Targ,ul. Rynek 21, tel./fax 18 26 49 523
 • Termin i trasa rajdu:                                                                                                                                                                                                           Rajd odbędzie się  w okresie od 02.08.2019 r. do 16.08.2019 r.                                                                                                       Uczestnicy /65 os./ rozpoczną rajd wyjściem na Giewont. A na drugi dzień wyjadą z Zakopanego w trasę, która zakończy się na Helu. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie /cztery posiłki dziennie/ serwowane przez obwoźną kuchnię-truckbar, oraz noclegi w zarezerwowanych wcześniej miejscach. W czasie rajdu, dwa busy przewożą bagaże, a w drodze powrotnej rowery i część uczestników. Po zakończeniu rajdu na Helu, uczestnicy wracają  autokarem i busami  do Zakopanego.

XI Rajd rowerowy Giewont-Hel 2019 – trasa: 

 1. Wyjście na Giewont: pt. 2.08.2019
 2. Zakopane – Ludźmierz – Stary Sącz – Grybów – Folusz, ok. 172 km, sob. 3.08.2019
 3. Folusz – Dębowiec – Rymanów – Tyrawa Wołoska – Bircza – Kalwaria Pacławska, ok. 150 km, nd. 4.08.2019
 4. Kalwaria Pacławska – Przemyśl – Przeworsk – Leżajsk, ok. 100 km, pon. 5.08.2019
 5. Leżajsk – Wąwolnica – Drzewce, ok. 153 km, wt. 6.08.2019
 6. Drzewce – Parczew – Sławatycze – Kodeń, ok. 153 km, śr. 7.08.2019 
 7. Kodeń – Garbarka – Kleszczele – Hajnówka, ok. 163 km, czw. 8.08.2019
 8. Hajnówka – Białowieża, ok. 20 km, pt. 9.08.2019 – dzień odpoczynku
 9. Hajnówka – Sokółka – Różanystok, ok. 131 km, sob. 10.08.2019
 10. Różanystok – Augustów – Ełk – Giżycko – Kętrzyn – Święta Lipka, ok. 190km, nd. 11.08.2019
 11. Święta Lipka – Stoczek Klasztorny – Lidzbark Warmiński – Pieniężno, ok. 91 km, pon. 12.08.2019
 12. Pieniężno – Elbląg – Nowy Staw, ok. 91km, wt. 13.08.2019 
 13. Nowy Staw – Pruszcz Gdański – Żukowo – Kartuzy – Sianowo – Luzino – Gniewino, ok. 149 km, śr. 14.08.2019 
 14. Gniewino – Krokowa – Swarzewo – Jastarnia – Hel, ok. 79 km, czw. 15.08.2019 
 15. Piątek, 16.08.2019, Hel - dzień odpoczynku i powrót do Zakopanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zasady uczestnictwa:                                                                                                                                                                                                     W rajdzie mogą uczestniczyć zaawansowani rowerzyści powyżej 18 lat lub młodsi wraz z opiekunem, którzy są w stanie pokonywać na rowerze codziennie około 120 – 150 km, posiadają sprawny rower i kask ochronny. Rekrutacja i zapisy u organizatora / tel.501509244/ do dn.30.06.2019 r.                                                                                          Zasady bezpieczeństwa:                                                                                                                                                                                                 Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.  Uczestnicy jadą w zwartych piętnastoosobowych grupach, które poruszają się w odległości  względem siebie ok. 300 m, każda grupa ma swych  opiekunów.    Uczestnik, który doznał kontuzji lub zdefektował, czeka na pojazd jadący za ostatnią grupą, który odwiezie go do miejsca postoju.                                                                                                                                                                                                                                                Świadczenia od organizatorów:                                                                                                                                                                   Całodzienne wyżywienie                                                                                                                                                                                            Nocleg                                                                                                                                                                                                                                  Serwis rowerowy                                                                                                                                                                                                 Ubezpieczenie OC i NNW na czas trwania rajdu                                                                                                                                 Koszulkę kolarską rajdu indywidualną dla każdego uczestnika                                                                                               Pamiątkowy medal                                                                                                                                                                                                 Transport rzeczy osobistych podczas rajdu, oraz transport do Zakopanego po zakończeniu rajdu.

VII.   Postanowienia końcowe: 

Rajd rowerowy ma charakter religijny i turystyczny /codzienna Msza święta, zwiedzanie miejsc kultu religijnego, poznawanie nowych zakątków naszego kraju/.          Organizatorzy nie odpowiadają za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania rajdu, wynikłe z przyczyn od nich niezależnych, np. warunki atmosferyczne, działanie sił wyższych lub leżących po stronie uczestnika. Gdyby zaszły jakieś istotne zmiany, nieprzewidziane w programie, uczestnicy zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.Uczestnik ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rajdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów za zgubiony bądź skradziony sprzęt w postaci roweru, bagażu bądź rzeczy osobistych.Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na głowie kasku ochronnego a także sprawnego roweru – szczególnie hamulce i układ kierowniczy     W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z rajdem, uczestnik nie może występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją rajdu.              Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez niego do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.  Organizator nabywa na własność prawa  do publikacji  wizerunku uczestników i wszelkich  udzielanych przez nich wywiadów.                                                                                              Uczestnicy  IX Rajdu rowerowego Giewont-Hel,  zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do, organizatorów i współuczestników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.                                                                                                                                                     Nieznajomość niniejszego regulaminu, w żadnym przypadku nie będzie traktowana jako wytłumaczenie!

 

Informacja Administratora

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Rajdu rowerowego Giewont-Hel 2019, jest Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice  z siedzibą w  34-745 Spytkowice 26.

Informuję, że:

- kontakt z inspektorem  ochrony danych  info@tcorzel.pl                                                                                                                                         - dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie na potrzeby organizacji Rajdu rowerowego Giewont-Hel 2019.               - podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 5.                                                                                                                                                                  - podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne aby wziąć udział w rajdzie.- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania wynikający  z przepisów prawa                                                          .Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego                           

Partnerzy