TC Orzeł

Walne zebranie Członków TC Orzeł

                                             

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków TC Orzeł Spytkowice       

                                       W dniu 23lutego 2019r. o godzinie 1800 (drugi termin o godź 18,15) w budynku starej  Gminy w Spytkowicach, odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Członków TC Orzeł Spytkowice.                                                                                                                                                                   Porządek zgromadzenia.     

 1. Otwarcie zebrania – przywitanie przez Prezesa.
 2. Stwierdzenie ważności walnego Zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdania:                                                          -  z działalności Zarządu TC Orzeł za 2018 r.- Prezes          -  z działalności finansowej - Skarbnik,                -  z działalności sportowej - Wiceprezes,
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TC Orzeł – Przewodniczący.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi – na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Zakończenie zebrania.

 

Partnerzy